STARTPAGINA.
EMAIL.
HET THEATER.
EERDERE PRODUCTIES.
JOOP.

E.V.A.

van en door Caroline Almekinders en Lilian van den Berg.

Speladviezen: Peter Bolhuis en Wannie de Wijn.

Productie: RANK i.s.m. Het Hof

1998. Première: 30 mei 1998

Recensie De Gelderlander

Speels en ontspannen

 

Door SUZANNE HOENDERDAAL

 

Twee vrouwen in een kliniek. Ze liggen in bedden en heb­ben elkaar intussen goed leren kennen. Sterker nog, ze voelen elkaar feilloos aan en `spreken dezelfde taal'. Dat niet alleen, ze zingen ook `dezelfde taal' en lij­ken hun tot elkaar veroordeeld zijn, hun verveling en wie weet hun angst op de best mogelijke manier in te vullen.

Hoe lang ze daar liggen, hoe ziek ze zijn, hoe lang het nog zal du­ren zijn allemaal zaken die je zelf in kunt vullen en die er eigenlijk totaal niet toe doen. Ze boffen domweg dat het zo enorm klikt.

In feite is het gewoon een handi­ge vorm om al die losse tekst­fragmenten en liedjes die Caroli­ne Almekinders en Lilian van den Berg bij elkaar gesprokkeld hadden tot een eenheid te brei­en.

De twee vrouwen liggen waar­schijnlijk al een behoorlijk lange tijd naast elkaar. Daardoor hoeft de een maar twee noten van een lied zachtjes voor uit te zingen of de ander valt in. Met tweede stem; tegenstem of alleen ritme. Volume en plezier groeien uit tot warme eenheid.

Dat Lilian van den Berg goed zingt wisten we al, dat Caroline Almekinders zuiver en helder partij weet te geven was een ver­rassing. Hun zangstemmen blij­ken bijzonder goed op elkaar af­gestemd te zijn. De af en toe fragmentarische ballades, de jaz­zy songs, de ondeugende liedjes hebben dezelfde functie als de dialogen die ze uitspreken: het zijn allemaal. gesprekken. Heel associatief en speels borrelen ze op. Vol melancholie of geestig­heid waar je emoties achter ver­moedt die sterk genoeg zijn voor een theatraal effect. E.v.a. gaat dan ook veel verder dan een lied­jes- en dialoogjes-programma. Er zit een stevig verband in het geheel.

Verveeld

Wel is het een statische voorstel­ling: de twee vrouwen blijven in hun bedden en komen er niet uit. Het was dan ook de taak van de regisseurs - eerst Wannie de Wijn, later overgenomen door Peter Bolhuis - om ritme en spanning in te bouwen. Dat is voortreffelijk gelukt. De stemming is een beetje verveeld: Die wordt verdreven met tekst of zang, een synchroon spel met pillen of een hilarisch telefoon­gesprek.

We krijgen als toeschouwers te maken met de atmosfeer die de twee vrouwen in hun isolement hebben opgebouwd (ze hadden ook in een gevangeniscel kunnen zitten). Het wachten, de vanzelf­sprekendheid waarmee ze op el­kaar terug kunnen vallen, hun grapjes.

E. v. a. mag dan buiten de orde vallen van wat Theater het Hof doorgaans brengt, het is beslist een schat van een voorstelling.

 

-----------------------------

 

Recensie Arnhemse Courant

 

Nieuwe RANK-productie:

veel humor, weinig diepgang

 

 

'e.v.a.' is een RANK productie van de twee Arnhemse actrices Caro­line Almekinders en Lilian van den Berg: Twee jaar geleden be­sloten zij een voorstelling te ma­ken op basis van improvisaties, met louter bestaande teksten. Zij putten daarbij uit oude Griek­se drama's, blues, film, toneel, li­teratuur, soul, etc. Almekinders heeft een achtergrond als toneel­speelster, Van den Berg als zan­geres.

'e.v.a.' gaat over twee vrouwen die blijkbaar gedwongen hun tijd doorbrengen in bed, in een verzorgingshuis of in een zie­kenhuis. Zij praten, communice­ren met elkaar door scènes uit to­neelstukken en films na te spe­len, afgewisseld met het zingen van liederen uit het wereldre­pertoire. Het hardop samen dro­men lijkt het wachten te ver­zachten en het lijden te verlich­ten.

Uit de informatie die ik bij de voorstelling ontving, blijkt dat de vrouwen door middel van an­dermans teksten, uiting geven aan hun gevoelens van misken­ning, eenzaamheid, angst, woe­de en hoop. Van die gegevens uit­gaande moet ik vaststellen dat die bedoeling hoegenaamd niet uit de verf komt. 'e.v.a.' is een ple­zierige, humorvolle en soms ook ontroerende voorstelling, waar­in heel verdienstelijk wordt ge­zongen en vaardig geacteerd, maar waarin het intermenselij­ke contact; het uitdiepen van ka­rakters, ontbrak. Laat ik heel dui­delijk stellen dat ik me op deze première, die met een vaart werd gespeeld die meestal pas na meerdere voorstellingen komt, goed heb geamuseerd. Maar eni­ge diepgang; noodzakelijk voor het verhaal; heb ik gemist:

Voor wie er nog niet geweest is: de lang lopende produktie 'e.v.a.' is ook een uitstekende gelegen­heid eens kennis te maken met het nog niet zo lang geleden op­geknapte Het Hof. Een knus intiem theatertje met een mooi warm ouderwets rood toneeldoek. De ideale ambiance voor een avondje uit.

HANS PETERS