STARTPAGINA.
EMAIL.
HET THEATER.
EERDERE PRODUCTIES.
JOOP.

recensie De Gelderlander

‘Fortunato’s’, gepassioneerd drama in nachtclub

Om het plezier alleen al.

Door Ton Verbeeten

 

ARNHEM - Een nachtclub. ' Een orkest, dat met felle La­tijnsamerikaanse ritmes sluimerende passies tot leven wekt. Een lieve, wat sullige nachtclubeigenaar en zijn onhandige liefde voor het meisje van het platteland, ,dat naar de grote stad is ge­komen om haar droom, een carrière als filmster, in die­zelfde nachtclub te verliezen.

 

Twee mannen, vrienden met een leven in de marge van de nachtclub. Drie grote liefdes en het meisje Gabrielle kan niet kiezen. Meer dan voldoende ingrediënten voor een gepassio­neerd drama met een intrieste afloop.

Dat is 'Fortunato's'. En met behulp van het orkest, een groot aantal dansers en amateurspe­lers heeft Theatergroep Het Hof er een zinderend kijkspel van gemaakt.  Een speciale bewer­king van het stuk 'Lust en Lief­de', die deze hele week, tot en met zaterdag 15 juni 's avonds om 20.00 uur gaat in de tot ouderwetse nachtclub omgetoverde bioskoop Saskia. Gis­teravond ging het stuk in première.

 

Overdrijving

'Fortunato's' is een produktie voor het festival 'Kijk...Mu­ziek!', waar de grote groep spe­lers evenveel plezier aan beleeft als het publiek, dat aan cafétafeltjes innig meeleeft met zoveel hartstocht.

Hartstocht, die gespeeld wordt met overdreven melodra­ma, dat het gegeven doet verke­ren in zijn komische tegendeel. Daar komen nog eens de humor, de kleine grapjes en snelle dia­logen die kenmerkend zijn voor de speelstijl van Het Hof, bij.

En de nostalgische verwijzin­gen naar 'Casablanca'. Want in 'Fortunato's' wordt een belang­rijk deel van het drama ge­speeld als een film.

 

Dwaas

En Sylvia Poorta, als Gabrielle, Joop van der Linden, als Rafael, Ruurt de Maesschalck, als Othello, en Bart Groenendijk als Fortuna­to's schrikken er zelfs niet voor terug om een stukje film in de film te spelen.

Het dwaze van zoveel grote en overdreven gevoelens wordt in `Fortunato's' in vergelijking met `Lust en Liefde' sterk bena­drukt. De grappen moeten alle­maal wat groter gebracht wor­den dan in de intimiteit van een kleine zaal, waar 'Lust en Lief­de' op gemaakt is.

Er valt daardoor heel wat subtiliteit weg. Ik denk bijvoor­beeld niet, dat het publiek ziet hoe Othello voortdurend zijn paspoort verliest, zelfs niet als Gabrielle hem dat terug komt brengen met de opmerking  'Zo, nu ben je weer iemand'. Dat ­gaat in het grote geheel verlo­ren.

Toch krijg je er ook lets voor terug. De 'camp', de tragiek op zijn kitscherigst die nog eens benadrukt wordt door de ijver waarmee de dansers van School Liet-Hollander hun bijdrage uitvoeren. Dat maakt zo'n avond in nachtclub Saskia tot een aardige belevenis.

Ook al duurt bet af en toe wel wat lang met steeds dezelfde scène: Telkens weer zet het or­kest in voor weer een avond dans, lust, liefde en jaloezie en telkens weer komt de grote groep demonstreren hoe goed ze haar kunst machtig is. Dat is zo, maar dat heb je al snel door.

In ieder geval veel sneller dan de heftige afloop van het drama van de drie grote liefdes en de wijze waarop de cirkel van het verhaal gesloten wordt. Dat is een van de fraaie aspekten van het stuk Zoals ik het moment waarop Othello zijn liefde ver­klaart aan Gabrielle gekunsteld vindt, maar het moment direkt daarna prachtig.

Heel wat opmerkingen der­halve over een avond die je om het plezier alleen al moet mee­maken.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

recensie Arnhemse Courant

 

Het Hof danst ballroom

“Fortunato's" liefdesdrama

in nachtclub Looierstraat

 

Het Hof

(door Rijk van Rotterdam)

ARNHEM - Hebt u er ooit van gedroomd in een exotische- nacht­club getuige te zijn van een crime­passionel? En is het er nooit van gekomen omdat het u - nog afgezien van een mogelijk al te krap budget - te riskant leek uw gehoor bloot te stellen aan bet gefluit van kogels? Dan mag u een project van het festival „Kijk...Muziek!" in Arnhem zeker niet overslaan. Tegen een geringe vergoeding en zonder enige noodzaak om een kogelvrij vest te dragen wordt uw droom werkelijk­heid in het Saskia theater, waar theatergroep Het Hof tot en met zaterdag 15 juni elke avond vanaf 20 uur de even zwoele als hartstoch­telijke en even bruisende als fatale voorstelling „Fortunato's" brengt.

 

Om te beginnen moet u zich niet instellen op een avondje geijkt thea­ter. Zit m'n dasje goed, gaan de lampen uit, koppen dicht, dat is er allemaal niet bij. Zonder dat uw nachtrust er ook maar een kwartier bij inschiet bezoekt u een nachtclub, die er chiquer uitziet dan de prijslijst zou doen vermoeden en die dan ook alras veel klandizie blijkt te hebben. Dat die klandizie in hoofdzaak af­komstig is van het danscentrum Liet Hollander in Elderveld zal u een zorg zijn; integendeel, daardoor valt er juist te genieten van de verrichtin­gen van goed geoefende ballroom­paren.

 

Nachtclub

U bent dus gewoon in een nacht­club verzeild geraakt en geniet van een drankje, van de muziek van een heus dansorkest en van de feestelijk geklede, elegant swingende paren. Langzaam maar zeker raakt u enigs­zins geïntrigeerd door de merkwaar­dige verhouding tussen de orkestlei­der en een animeermeisje, twee fi­guren die u bekend voorkomen, van een eerdere nachtclubscène met een blinde melodica-speler en een wat verdwaasde accordeoniste.

En dan kunt u ook plotseling door een muur kijken. Of is het een film die vertoond wordt? In ieder geval gaat u ongegeneerd het reilen en zeilen van twee vrienden op een huurkamertje volgen: Rafael, die steeds weer een andere snoes in bed heeft en Othello, die mooie kleren pikt. Beide vrienden komen, los van elkaar, ook in de nachtclub terecht. Onmogelijk los van elkaar wordt vervolgens hun relatie tot dat ene animeermeisje, Gabriella.

 

Paniek

Voor u het weet (misschien nipt u net van uw drankje, of staat u op het punt te toiletteren) is er de paniek tengevolge van een afschuwelijk liefdesdrama. Voila, uw droom in reeds stervende lijve.

 

„Fortunato's" van Het Hof wil ik niet anders beschrijven dan hierbo­ven. Zo moet je het beleven, elke nadere artistieke determinatie zou afbreuk doen aan de oorspronkelijk­heid en spontaniteit waarmee deze produktie met minimale financiële middelen opgezet is door professio­nele acteurs en musici als Joop van der Linden, Ruurt de Maesschalck, Sylvia Poorta, Bart Groenendijk; Ton van Erp, Michiel Braam, Bert Fransen, Mirte van Heusden, Rien Rycke, Christian Grootbrech, Jorg Lehrhart, Ivo Vorage en Gerrit ter Braak en door nog veel meer belangeloos meewerkende amateurs.

„Fortunato's", net de Korenmarkt eind jaren zestig.

* Alles loopt nog op rolletjes in de nachtclub. Nog niemand heeft er weet van hoe hard de liefde er zal toeslaan. Een scène uit „Fortunato's van theatergroep Het Hof, tot en met zaterdag in het Saskia theater te Arnhem.

FORTUNATO’S

 

van en door Theatergroep Het Hof.

Bewerking, decor en regie; Joop van der Linden.

Met: Sylvia Poorta, Bart Groenendijk, Heidi, Mirthe van Heusden, Gery Morrenhof, Liesbeth Tange, Patricia Wijtenburg, George Deuss, Joop van der Linden en Ruurt de Maesschalck.

Muziek; Michiel Braam, Ton van Erp, Bert Fransen, Ivo Vorage, Gerrit te Braak, Jörg Lehrart, Rien Rijcke en Cristiaan Grootbroek – Composities: Michiel Braam. - Dansparen: Dansschool De Liet-Hollander.

Licht: Guus van Geffen – Techniek: Ad van Hassel, Frans Rijkers en Ed Smit.

Kostuums: Sylvia Poorta, Gabriëlle de Jong, Liesbeth Tange en Els van der Jagt.

Wereldpremière: 10 juni 1985, Saskiatheater Arnhem.