STARTPAGINA.
EMAIL.
HET THEATER.
EERDERE PRODUCTIES.
JOOP.

VILLON – BRECHT EN WEER TERUG.

Liederen en teksten van o.a. Villon/Brecht/Weill/Eissler.

met:  Charlotte Faber (piano) en Anne Dammers (zang)

Première 24 - 11- 2000

 

Recensie van november 2000

Herenigde Dammers en Faber op dreef in Het Hof

 

Het Hof is een perfect theater met de juiste sfeer voor een voorstelling als "Villon-Brecht en weer terug". Het publiek krijgt een programma voorge­schoteld dat uit drie delen be­staat: Parijs 1455 (Villon), Ber­lijn1928 (Brecht/Weill) en Ber­lijn/Denemarken 1930-1934 (Brecht/Eisler).

 

`Alles is ijdelheid' spreekt uit het werk van Villon. Dit werk staat heel dicht bij het leven. Het is ironisch en melancho­liek. De vaak aangrijpende teksten van Brecht zijn op on­navolgbare wijze door Weill op muziek gezet. Dat leverde liederen op die een schitte­rend beeld geven van het toen zo bewogen leven en het ge­compliceerde bestaan in de grote stad. Ook Eisler compo­neerde voor Brecht, sloot zich aan bij de proletarische componisten en schreef veel poli­tieke liederen.

Het is heel goed dat Anne Dammers en Charlotte Faber weer samenwerken, want wat zij presenteren is van hoog ge­halte. Dammers en Faber heb­ben uit de oeuvres van ge­noemde componisten een prachtig programma samen­gesteld. En ze brengen het met oog voor veel finesses op het podium: In een sober maar doeltreffend decor zong en speelde Anne Dammers op volstrekt natuurlijke wijze. Ze is geen klassieke zangeres, maar wel iemand die beschikt over een grote dosis inlevings­vermogen en expressiviteit. Waar nodig belichaamt ze het drama, maar ze straalt ook spot en lichtzinnigheid uit. Haar uitspraak is werlkelijk perfect en haar stem past zeer goed bij het materiaal. Slechts in de gelezen teksten van Vil­lon was de verstaanbaarheid niet altijd optimaal, maar ver­der niets dan lof voor liederen als `Mackie Messer', `Das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Lebens' en `Ma­rie weine nicht'.

Charlotte Faber is een be­trouwbare begeleidster. Ze speelt uiterst sober, naar ik aanneem weloverwogen.

Im­mers de muziek van vooral Weill is zeer sober als het om begeleiding gaat. Zij is slechts een ondersteuning, ook in or­kestrale zettingen. Wat het persbericht aangaf is volko­men bewaarheid: "Deze liede­renavond zal zowel voor de kenner als voor de leek een zeer onderhoudend en kwali­tatief hoogstaand zijn".

ROEL ROELFZEMA