STARTPAGINA.
EMAIL.
HET THEATER.
EERDERE PRODUCTIES.
JOOP.

MOOI WEER VANDAAG

Van David Storey. - Regie: Joop van der Linden

Met: Lilian van den Berg, Elisabeth Loot-Verlee, Theo Harmsen, Joop van der Linden en Donat Ontskul

Première 16 juli 2007

Recensie de Gelderlander; 16-7-2007

Zoeken naar houvast in verwarring van gepraat

 

door Martin Hermens

 

ARNHEM - De tuin van een psychia­trische inrichting. Twee stoeltjes, een tafeltje en een lantaarn. Vijf personages schuiven voorbij en proberen een gesprek met elkaar aan te knopen. Je vraagt je af waar het allemaal over gaat, net als de betrokkenen zelf. Het praten gaat alsmaar door, terwijl je ziet dat ie­dereen in alle verwarring zoekt naar houvast.

De Britse schrijver David Storey heeft het in zijn toneelstuk Mooi weer vandaag (1970) raak getrof­fen. Zijn boodschap is duidelijk: of je nu in een inrichting zit of vrij door de wereld loopt, communicatie blijft een lastig iets. Je weet nooit zeker wat die ander bedoelt of welke kant hij op wil.

Joop van der Linden maakte een nieuwe vertaling van de tragikome­die van Storey. Hij haalde het origi­nele verhaal naar onze tijd en

zocht een perfecte club spelers bij elkaar die met dit lastige materiaal goed overweg kan. Lastig is het in­derdaad, want een echt verhaal van a tot z wordt er niet verteld. Dus moet je als speler heel wat in je rugzak hebben om leven in Mooi weer vandaag te blazen.

De eerste drie kwartier kijkt en luistert het publiek naar twee man­nen (Donat Ontskul en Van der Linden zelf) die aan een stuk door keuvelen over ditjes en datjes. Het lijkt nergens over te gaan, maar in­tussen zie je wel twee mensen die alles uit de kast halen om de ont­moeting zo soepel mogelijk te la

ten verlopen. Hoewel iets te lang­dradig, slagen beide acteurs erin met fysiek spel te boeien.

Kort daarna melden zich twee vrouwen. Lilian van den Berg en Elisabeth Loot-Verlee zetten even­eens intrigerende karakters neer. Nog niet alles valt op de goede plek, maar dat is een kwestie van tijd. Daarbij zou het helpen als het publiek iets alerter reageert dan bij de première van zaterdag. Publiek en spelers hebben elkaar in dit stuk hard nodig om er het maxi­male uit te halen.

Wat Mooi weer vandaag extra span­nend maakt, is de wrange ondertoon van de vertelling. De confron­taties tussen de personages zijn absurdistisch, maar spelen zich wel af in een gesloten inrichting waar deze gekneusde zielen hun leven slijten. Toch vraag je je na afloop weemoedig af wie nu het meest verdwaald is in de wereld van com­municatie: de personages in dit to­neelstuk of de hedendaagse mens met zijn mobiele telefoon en over­daad aan e-mails.

 

THEATER

Recensie De Volkskrant: 16-7-2007

 

Vincent Kouters

 

In 'Mooi weer vandaag' wordt gelukkig niet gepsychologiseerd.

'Het is hier heel an­ders dan thuis', merkt een vrouw op. 'Godzijdank,' ant­woordt haar vriendin. Met een aantal andere mensen met `een licht genante afwijking' verblijven ze voor langere tijd in een psychiatrische inrich­ting. Wat deze mensen de hele dag doen? Voornamelijk pra­ten over het weer.

Dat doen in ieder geval de personages in de voorstelling Mooi weer vandaag van de En­gelse toneelschrijver David Sto­rey. Het mooie aan Storeys stuk is dat het wars is van wat voor soort psychologisering dan ook. Hij laat slechts de patiën­ten zelf aan het woord. De onsamenhangende gedachten en fantasieën waar ze elkaar op het terras voor de inrichting mee verwarren, zijn soms gees­tig, soms saai en soms een beetje tragisch.

Het Arnhemse Theater Het Hof speelt Mooi weer vandaag in hun eigen nostalgische the­ater. Waar een stug rood doek nog immer theater en werke­lijkheid strikt gescheiden pro­beert te houden. En waar tus­sen de rode stoelen gezellige tafeltjes met borrelnootjes staan.

In deze keurige setting kan de licht naïeve, licht existentia­listische en, ja ook, licht geda­teerde tekst van Storey toch nog voor een paar aangename verassingen zorgen.

De twee uiterst gemanierde mannen Arnold en Max (Joop van der Linden en Donat Ont­skul), die in de eerste scène nog zo beschaafd converseer­den over de kwaliteit van het hout van Max' wandelstok, blij­ken later een stuk labieler te zijn. Ook wordt er nogal eens gezinspeeld op de pedofiele neigingen van Max.

Dat er bij de vrouwen een steekje los zit, wordt al een stuk sneller duidelijk. Iets sub­tieler spel had deze persona­ges wat geheimzinniger en minder karikaturaal gemaakt. Maar dat het broeit onder de oppervlakte is duidelijk.